Copyright 2018 - Custom text here

Dozvoljavam da kleveću žene samo oni koji priznaju da su zaboravili kako su imali majku.

Bertrand Russell