Copyright 2018 - Custom text here

Žalostan je takav učenik koji ne nadmaši svog učitelja.

 Leonardo Da Vinci