Copyright 2018 - Custom text here

Na kraju nećemo pamtiti riječi naših neprijatelja, već šutnju naših prijatelja.

Martin Luther King, Jr.